Nieuwe richtlijn Single Use Plastics (SUP) en nu?

Nieuwe richtlijn Single Use Plastics (SUP) en nu?

Plastic afval in zee (plastic soep) is een internationaal probleem. Daarom wil de Europese Unie (EU) wegwerpplastic verminderen en meer plastic inzamelen en recyclen. Hier is een richtlijn voor opgesteld: de Europese Single Used Plastic (SUP)-richtlijn. Deze geldt vanaf 3 juli 2021 en heeft betrekking op alle typen kunststof. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen oil-based kunststoffen (zoals HDPE of PS) en biobased kunststoffen (zoals bio-PE of PLA). 

 

Verboden om plastic wegwerpproducten en -verpakkingen te verstrekken

Vanaf 3 juli is het verboden om drankverpakkingen (inclusief doppen en deksels), filters van sigaretten, wattenstaafjes, zakjes en wikkels, hygiëneproducten (vochtige doekjes en maandverband), lichtgewicht draagtassen, bestek, borden, roerstaafjes en rietjes, bekers voor dranken, ballonnen(-stokjes), houders voor voedingsmiddelen en vistuig te verstrekken.

 

Producenten verantwoordelijk voor zwerfafval

Daarnaast zijn er voor producenten ook nog andere maatregelen opgenomen, zoals het stimuleren van consumptievermindering, nieuwe productvereisten, het voeren van markeringsvoorschriften. Ook worden producenten verantwoordelijk voor (zwerf)afval van een aantal van hun producten. En moeten ze onder andere zorgen voor de inzameling, het vervoer en de verwerking van die plastic producten.

 

Ook ondernemers krijgen met SUP te maken

Ook ondernemers die kunststofproducten voor eenmalig gebruik in omloop brengen, krijgen te maken met deze richtlijn. Denk aan horecaondernemers, out-of-homeketens, sportclubs, onderwijs-, zorg- en cultuurinstellingen.

 

Bewustwording consumenten

De overheid gaat consumenten informatie geven over herbruikbare alternatieven voor deze plastic producten. En over mogelijkheden voor goed afvalbeheer (hoe afval af te danken). Ook krijgen consumenten informatie over het gevolg van dit plastic afval op het milieu.

Andere belangrijkste maatregelen uit de SUP-richtlijn:

  • Vanaf 2024 moeten doppen en deksels vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen. Zo worden ze automatisch ingeleverd voor recycling.
  • Vanaf 2025 moeten PET-flessen voor minstens 25% uit gerecyclede kunststoffen bestaan. In 2030 moet dit minstens 30% zijn.
  • Vanaf 2021 komt er een markeringsvoorschrift op hygiëneproducten (zoals vochtige doekjes, tampons en maandverband), tabaksproducten en drinkbekers. Hierop staat bij welk afval dit hoort (hoe af te danken). Ook staat er informatie op over de kunststoffen in het product en welk gevolg dit heeft op het milieu.
  • In 2025 moet minimaal 77% van alle plastic drinkflessen tot 3 liter worden ingezameld. In 2029 moet dit minimaal 90% zijn.

 

Producten voor meermalig gebruik aanmoedigen

Wegwerpproducten waarvoor vooralsnog geen alternatief is, moeten in 2026 door de lidstaten meetbaar zijn verminderd. Ook moeten lidstaten het gebruik van producten voor meermalig gebruik, hergebruik en recycling aanmoedigen. De producten die onder deze regels vallen, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 70 procent van al het zwerfvuil in zeeën en oceanen.

 

Vermindering van gebruik realiseren

Vanaf 3 juli 2021 moet er een voorschrift/markering op onder andere drink-, drank-, papieren en kunststof bekers komen. Deze markering betreft geen verbod. Het doel is vermindering van gebruik realiseren en het deponeren in de juiste inzamelbak. Voor bekers die vóór 3 juli geproduceerd zijn en ná 3 juli geleverd worden geldt een transitieperiode.

 

Assortiment Bio-disposables

Ecomax streeft ernaar eind juli een volledig assortiment bio-disposables – zoals disposables van hout en suikerriet – en milieuvriendelijke verpakkingen van hernieuwbare primaire vezels – vriendelijk voor het milieu en betaalbaar – toe te voegen aan het platform. Gesprekken met betrokkenen lopen.